Субота, Серпень 18

Tag: правосуддя

Виконати рішення суду: місія можлива, місія важлива.

Виконати рішення суду: місія можлива, місія важлива.

| Коментарів немає
Самого лише отримання рішення суду на свою користь недостатньо для досягнення мети, задля якої люди звертаються до системи правосуддя – захисту порушених прав і свобод. Тому питання виконання рішення суду стає чи не головним у намаганні людей домогтися справедливості. Виконання судового рішення як завершальна стадія судового провадження є невід’ємним елементом права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Практика Європейського суду з прав людини (справи "Юрій Миколайович Іванов проти України", "Горнсбі проти Греції") говорить, що право на справедливий суд є ілюзорним, якщо судове рішення залишається невиконаним. Нерідко людина отримує рішення суду на свою користь, але через різні причини не може його виконати. Для то